Warning: session_start() expects parameter 1 to be array, string given in /home/customer/www/cadcentreuk.com/public_html/wp-includes/class-wp-hook.php on line 324
Cymraeg ar Waith / Welsh at Work – CADCentre UK

Cymraeg ar Waith / Welsh at Work

Yng Nghymru mae’r CADcentre yn rhedeg cynllun “Cymraeg ar Waith”. Bwriad y cynllun yw i hybu defnyddio’r iaith fel medr â buddion masnachol i gyflogwyr.

Mae’r cynllun yn rhoi’r dewis i gyfundrefnau datblygu a mwyhau sgiliau a gwybodaeth, gweinyddol a TGCh, y gweithlu yn y ddwy iaith. Mae’n cynorthwyo cyfundrefnau datblygu diwylliant dwyieithog yn y gweithle trwy ysgogi pob cyflogai i ddefnyddio’r Gymraeg yn ystod eu gweithgareddau pob dydd ac i fod yn hyderus i gyfathrebu gyda’u cwsmeriaid yn Saesneg ac yn Gymraeg. Mae’n cynorthwyo cyfundrefnau ysgogi a datblygu gweithlu dwyieithog amlfedrus.

In Wales the CADCentre operates the “Welsh at Work” scheme. The scheme promotes the use of the Welsh Language as a skill with commercial benefits for employers.

The scheme gives organisations the choice to develop and enhance the ICT and administration skills and knowledge of their workforce bilingually. It assists organisations in developing a bilingual culture in the workplace by encouraging all employees to use the Welsh language in their working day to day activities and to be confident to communicate with their customers in English and Welsh. It assists organisations to motivate and develop a workforce which is bilingually multi-skilled.